علایق پژوهشی
۱- حقوق مالکیت فکری انگلیس، آمریکا و اتحادیه اروپا با علاقه ویژه به حقوق اختراعات
۲- حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت.
۳- حقوق مالکیت فکری و تعارض قوانین.
۴- حقوق قراردادهای تجاری بین‏المللی شامل: بیع بین الملل، قراردادهای انتقال تکنولوژی، قراردادهای لیسانس، قراردادهای توزیع و فرانشایز.
۵- مطالعه تطبیقی حقوق قراردادها و حقوق تعهدات انگلیس و آمریکا با فقه امامیه.